Breaking

Tuesday, 5 December 2017

கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்க்கும் தாழமுக்கத்தால் எச்சரிக்கை!

வங்கக் கடலில் தற்போது 1100 கிலோமீற்றருக்கு அப்பால் நிலைகொண்டுள்ள தாழமுக்கத்தால்
கிளிநொச்சிக்கும் பாதிப்பு ஏற்படலாம். மக்களை எச்சரிக்கயைாக இருக்குமாறு மாவட்டச் செயலகம் அறிவித்துள்ளது. 05 ஆம் திகதி முதல 08 வரை மக்களை அவதானமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா்